Merel

Tijdens haar opleiding verpleegkunde werkte Merel vooral in de weekenden en de avonden bij RijnWaal. Na haar opleiding heeft Merel bij verschillende organisaties gewerkt, in de thuiszorg en in het ziekenhuis. Hier miste Merel de extra taken die ze in de ouderenzorg gewend was, dus nam ze contact op met haar oude teamleider van RijnWaal. Na een aantal gesprekken kwam Merel weer terug naar RijnWaal. Het voelde als warm welkom en er waren nog veel bekende collega’s.

Merel heeft het hier naar haar zin. Merel: ‘Ik heb hier fijne collega’s: ze staan voor je klaar en je kunt altijd bij ze terecht. Zo helpt je elkaar op weg. Binnen het team wordt ook rekening gehouden met wensen, bijvoorbeeld rondom het rooster. Een goede werk/privé balans is belangrijk om je werk met plezier te blijven doen, dus daar wordt rekening mee gehouden. Ook voor de vakantieperiode, wordt er als team een oplossing gezocht zodat iedereen van zijn welverdiende verlof kan genieten maar dat er geen gaten vallen in het rooster. We komen er altijd wel uit samen. Ook doet het team elk jaar een gezellig teamuitje en worden jubilea samen gevierd’. 

Merel wil nog graag de opleiding tot wondverpleegkundige gaan doen. Met deze kennis kan Merel dan heel RijnWaal beter helpen met specifieke vragen rondom wondzorg. Merels visie is sterk: ze zet haar kennis graag op alle plekken in, organisatie breed. Daarom vindt Merel het ook prettig dat er door RijnWaal een scholingsbudget beschikbaar wordt gesteld, zo kan Merel haar kennis up to date houden door opleidingen of het bijwonen van congressen. Achteraf wordt er dan een kort verslag gemaakt, zodat de collega’s ook gebruik kunnen maken van de nieuwe kennis die is opgedaan. 

Ook is Merel onderdeel van het Medisch Technisch Handelen team. Binnen dit team heeft iedere verpleegkundige zijn eigen specialisatie of aandachtsveld. Door middel van de bereikbare dienst bedient dit team van verpleegkundigen de hele organisatie van telefonisch advies of hulp ter plekke met medisch-technische (be) handelingen. Het team functioneert als vraagbaak voor de gehele organisatie. Als collega krijg je meteen antwoord op je vraag, of verder op weg geholpen. 

Merel weet zeker dat ze de komende 5 jaar in ieder geval nog lekker op haar plek zit bij RijnWaal. ‘Natuurlijk weet je nooit wat er op je pad komt’. Maar in vergelijking met het ziekenhuis, vindt Merel dit een wereld van verschil. ‘Zo goed als ik het hier heb, had ik het bij het ziekenhuis niet kunnen krijgen, daar stond ik alleen aan het bed’. Juist de overkoepelende taken vindt Merel leuk om op te pakken. Ook het pakken van de regie, aansturen en sparren over bepaalde thema’s zijn onderdeel van Merels werk waar zij juist blij van wordt. Het bevalt haar goed dat ze als verpleegkundige niet alleen op de werkvloer staat. Ze staat boventallig ingepland en kijkt mee of wordt geroepen bij speciale (be)handelingen. Ook het bijhouden van de dossiers behoort tot het takenpakket. Zo kan ook de familie meelezen in de dossiers zodat zij op de hoogte blijven. Daarnaast wordt er ook regelmatig een familiegesprek gepland, om bijvoorbeeld complexere zaken uit te leggen en door te spreken. Merel merkt een toename in het gebruik van het ECD door de families. Ze zijn steeds vaker goed op de hoogte. 

Samen met de familie maakt het team continu de afweging: is dit de beste plek voor de bewoner of kan hij/zij elders beter terecht? Afhankelijk van de zorgbehoefte van de bewoner wordt er ook doorverwezen naar andere locaties, met meer intensieve zorg. Merel is er trots op dat het team voor elkaar klaar staat. Iedereen heeft het beste met de bewoners voor en samen zorgt het team voor zo lang en zo goed mogelijke zorg voor de bewoner. 

Ook probeert het team door middel van vrijwilligers ervoor te zorgen dat de bewoners extra aandacht krijgen. Soms is door de drukte van de dag er geen tijd om uitgebreid een dagelijks praatje te maken met de bewoners. Deze tijd komt dan van de vrijwilligers. Natuurlijk wordt er ook rekening gehouden met de wensen van de bewoner, de één staat wel open om tijd door te brengen met een vrijwilliger, de ander liever niet. 

Volgens Merel is RijnWaal in volle gang met het maken van een verbeterslag op gebied van kwaliteit. Door het aannemen van meer verpleegkundigen gaat de kwaliteit van de zorg omhoog. Kwaliteit is ontzettend belangrijk.

Door die inhaalslag waar RijnWaal nu mee bezig is, wordt niet alleen de kennis en kunde op de werkvloer verbeterd, maar wordt er ook meer samengewerkt met andere partijen. Zo is de samenwerking met de huisartsen en apotheek sterk verbeterd. Verschillende disciplines werken nu beter samen rondom de bewoner. Dit regelen vindt Merel leuk om te doen. Maar ook het geven van klinische lessen of het begeleiden van leerlingen behoren tot haar takenpakket. Dat maakt deze job zo divers en daardoor blijft het interessant.


Klik hier om onze vacatures te bekijken
Image
'‘Ik heb hier fijne collega’s: ze staan voor je klaar en je kunt altijd bij ze terecht. Zo helpt je elkaar op weg. Binnen het team wordt ook rekening gehouden met wensen, bijvoorbeeld rondom het rooster. Een goede werk/privé balans is belangrijk om je werk met plezier te blijven doen, dus daar wordt rekening mee gehouden.’