Visie & Missie

RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Wij zijn er voor inwoners van Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving.

Regie op eigen leven

Bij RijnWaal zetten we ons in voor mensen op leeftijd die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te gaan. We willen hen omringen met zorg en aandacht waar nodig. Vaak in de thuissituatie en als het niet anders kan, in één van onze woonvormen op diverse locaties. Ons doel is dat cliënten hun leven zo zelfstandig en plezierig mogelijk kunt voortzetten zoals zij dat zelf graag willen.

Lokaal verbonden

Wij zijn als organisatie verbonden met de lokale gemeenschap. Lokale gebruiken en tradities dragen ook bij aan het welzijn van onze cliënten. Elke locatie is verbonden met de dorpskern waar de locatie zich bevindt en er vinden regelmatig evenementen plaats bij RijnWaal waar ook het dorp bij betrokken is. We werken samen met de gemeente, lokale organisaties, verenigingen en ondernemers.

Ontwikkeling

Bij RijnWaal Zorggroep werken betrokken vakmensen. Wij stimuleren medewerkers en vrijwilligers om zich te blijven ontwikkelen. We moedigen medewerkers aan om onderling kennis en kunde te delen, om de kwaliteit van zorg telkens verder naar een hoger plan te tillen. Wij werken samen in leernetwerken en met opleidingen om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen.

Organogram

Werken bij RijnWaal, organisatiemodel

Werkgebied

RijnWaal Zorggroep is actief in Lingewaard en Nijmegen Noord. Veel van onze medewerkers komen uit de regio en vinden het prettig om door middel van hun beroep bij te kunnen dragen aan de lokale gemeenschap. Ook komt dit de relatie met de cliënten ten goede: vaak vragen de cliënten naar ouders of grootouders van medewerkers en zijn er regelmatig gemeenschappelijke vrienden of bekenden.

De dorpse sfeer van RijnWaal kenmerkt zich ook door de ons kent ons cultuur onder medewerkers. Soms zijn medewerkers niet alleen collega’s van elkaar, maar ook buren, vrienden of familie. Onder ‘Collegaverhalen’ zijn enkele verhalen te vinden van collega’s die familie zijn van elkaar.

Daarnaast worden ook lokale tradities op onze locaties gevierd. Zo staat Gendt bekend om de Kersenfeesten, is in Huissen het carnaval niet weg te denken en wordt in Bemmel in Liduina de Zwitsers muziekkorps jaarlijks verwelkomd. Bovendien is de vierdaagse ook een jaarlijks terugkerend evenement waar de bewoners van de locaties in de buurt van de route zich elk jaar op verheugen.

CAO VVT

Bij RijnWaal Zorggroep zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld conform de CAO-VVT. Jouw inschaling in de functieschaal vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Samenwerkingspartners

RijnWaal Zorggroep werkt samen met verschillende partijen in de regio. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze samenwerkingspartners.

Image
Image
Image
Image